Тук ще се побликува статията. Статията ще е разделена на параграфи.

Заглавие на секция

Годишният темп на прираст на броя депозити на сектор Домакинства и НТООД е 0.6%, като достигат 12.452 млн. броя при 0.9% годишен ръст в края на декември 2009 г. При Нефинансовите предприятия броят депозити намалява с 3.1% на годишна база, като достигат 452.8 хил.бр., при годишен спад от 4.9% в края на декември 2009 г. Размерът на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 25.043 млрд. лв. в края на март 2010 г., като годишният им темп на нарастване е 12% при 10.9% годишен ръст в края на декември 2009 г. В края на март 2010 г. броят на тези депозити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 2.6%, а размерът им нараства с 2.9%. При сектор Нефинансови предприятия обемът на депозитите възлиза на 12.136 млрд. лева, като на годишна база той намалява с 0.9%, при 10.5% годишен спад в края на предходното тримесечие. Броят на тези депозити спрямо края на декември 2009 г. намалява с 2%, а обемът им нараства с 1.1%.